Последни статии

  • Какво е бронхоскопия?

    Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на този...

  • Електромиография (ЕМГ)

    Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата активно...