Последни статии


 • PIPAC - аерозолна химиотерапия

  Освен лечение чрез метода на HIPEC (т.нар. топла химиотерапия), на пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума може да се приложи и друг метод – интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC). На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална и сложна операция (циторедуктивна хирургия), непосредствено след което, преди още пациента да е излязял от анестезия, се прилага PIPAC.

  Read more »
 • HIPEC - топла химиотерапия

  Хипертермична интраабдоминална химиотерапия, позната още като хипертермична интраперитонеална химиотерапия, накратко HIPEC или топла химиотерапия. Някои видове ракови заболявания и напредналите им стадии не могат да бъдат лекувани с традиционната интравенозна химиотерапия. Въпреки химиотерапията, болестта прогресира и живота на пациентът се влошава по-бързо от очакваното. Именно в тези области се прилага HIPEC. Циторедуктивна хирургия и топла химиотерапия са една от най-големите стъпки в посока лечение на рак в последен стадий.

  Read more »
 • Хормонална терапия срещу рак

   

  Проф. Сердар Турхал, медицински онколог в Анадолу Медицински Център, дава отговор на най-често срещаните въпроси относно хормоналните терапии, прилагани като метод за лечение на рак.

  Какво е хормонална терапия срещу рак?

  Read more »
 • Операция на гръбначен стълб

  При обсъждане на операции на гръбначния стълб, се смята че напредналата възраст ще създаде проблем. Рискът от усложнения може да бъде по-висок при пациентите над 65 години в сравнение с по-младите пациенти. Факторът възраст обаче не означава, че резултатът ще бъде лош. С други думи, 83-годишен човек с леки здравословни проблеми, може да се възстанови от сложна операция, по-добре от 67-годишен пациент със сърдечно заболяване.

  Read more »
 • Лечение на сарком

  Според всички стандарти и насоки за добра клинична практика, саркомите трябва да се лекуват в специализирани центрове от лекари обучени да поставят диагноза и лекуват саркоми. Проучванията недвусмислено показват, че пациенти лекувани от такива екипи имат по-добър изход от болестта и живеят по-дълго.

  Read more »