Последни статии


 • Биопсия на гърдата

  Ранната диагностика е изключително важна за лечение на рак на гърдата. Основните методи са мануално обследване и образна диагностика чрез мамоехография, мамография, ЯМР. Когато резултатите от извършената образна диагностика на млечната жлеза не могат категорично да определят естеството на лезията, се прибягва до окачествяването ѝ чрез биопсия.

  Read more »
 • Изследване на жлъчката и панкреаса

  ЕРХПГ е абревиатура, съставена от първите букви на думите „Ендоскопска Ретроградна Холангио-Панкреато-Графия”. Това е метод, който се използва за ендоскопско и рентгеново обследване на вътрешните и външните жлъчни пътища и панкреатичния път. ЕРХПГ се провежда с цел диагностика и лечение при камъни в жлъчката и панкреаса, туморни образувания, обструкция или травма на жлъчния път в резултат на операции на жлъчния мехур, както и когато резултатите от хематологичните или УЗТ изследванията предполагат наличие на заболяване на черния дроб или панкреаса.

  Read more »
 • Какво е бронхоскопия?

  Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на този процес се изследва анатомията на гърлото, ларинкса, трахеята и бронхиалното дърво.

  Read more »
 • Електромиография (ЕМГ)

  Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата активност на мускулите, нервите и нервните корени. ЕМГ изследването се състои от два компонента: изследване на нервите и изследване на мускулите. В зависимост от диагнозата може да са необходими и двата компонента или само един от тях.

  Read more »
 • Радиотерапия при белодробни тумори

  проф. д-р Хале Чаглар, специалист по радиационна онкология, Анадолу Медицински Център

  Белодробните тумори са едни от често срещаните образувания и за лечението им се налага едновременно прилагането на няколко метода, като често самостоятелно или в комбинация се използва радиотерапията. При туморите в начален стадий (І или ІІ стадий) хирургичната намеса е първият избор и при над 70% от случаите, резултатът е пълно излекуване. Но когато съществуват придружаващи заболявания, радиотерапията е първият избор за лечение. Тя допринася за увеличаване на преживяемостта на пациента при метастази в белия дроб или рецидив на първичен тумор.

  Read more »