Биопсия на гърдата

Ранната диагностика е изключително важна за лечение на рак на гърдата. Основните методи са мануално обследване и образна диагностика чрез мамоехография, мамография, ЯМР. Когато резултатите от извършената образна диагностика на млечната жлеза не могат категорично да определят естеството на лезията, се прибягва до окачествяването ѝ чрез биопсия.


Какво представлява биопсията на гърдата?

Биопсията на гърдата е процедура, при която с помощта на игла се взима проба от лезии на млечната жлеза, с цел установяване на злокачественост. Взетата тъканна проба се подава в лабораторията по патология и се изследва от патолози.

Как се извършва биопсията?

Биопсията на млечната жлеза се извършва от рентгенолог посредством игла за биопсия. Пробата се взима с помощта на метод, даващ максимално добра визуализация на лезията, за да може да бъде локализирана колкото се може по-точно (например ехограф, мамограф, ЯМР). Процедурата отнема приблизително 20 минути след приключване на подготовката.

Каква информация ни дава резултатът от биопсията на млечната жлеза?

Резултатът от патологичното изследване на първо място установява дали изследваната лезия е доброкачествена или злокачествена. При злокачествени образувания се извършват допълнителни анализи, с отчитане на рецептори на хормони и някои други показатели. Тази допълнителна информация се използва, за да се определи какъв да бъде методът на лечение и какви лекарства да бъдат предписани.

Какво да имате предвид след извършване на биопсия на гърдата?

  • Не мокрете мястото на взимане на биопсията в продължение на 1-2 дни.
  • Препоръчително е, докато почивате у дома след извършената биопсия, да не лягате на третираната страна, тъй като може да прокървите.
  • Ако изпитвате болка след като премине действието на местната упойка, може по предписание на лекуващия Ви лекар, да приемате болкоуспокояващи, които не разреждат кръвта.
  • Можете да се върнете към рутинните си занимания след биопсията на млечната жлеза.  Избягвайте извършването на дейности, изискващи усилия и по-голямо физическо натоварване на ръката от страната на интервенцията.
  • Ако след биопсия на млечната жлеза имате затруднено дишане, трябва да се обърнете към спешното отделение и да уведомите лекарите, че в същия ден Ви е направена биопсия.
  • Поставеният след биопсията ластичен бинт може да бъде махнат вечерта след процедурата. Мястото на третиране да не се замърсява.

Препоръчва се контролен преглед приблизително 6 месеца след биопсия на гърдата.

В специализирания център за борба с рака на гърдата към Анадолу Медицински Център се подхожва комплексно към проблема от прецизна диагностика и персонализирано лечение до възстановяване на качеството на живот на пациентните.


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии