Електромиография (ЕМГ)

Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата активност на мускулите, нервите и нервните корени. ЕМГ изследването се състои от два компонента: изследване на нервите и изследване на мускулите. В зависимост от диагнозата може да са необходими и двата компонента или само един от тях.


 •  Изследване на нервите: Определени нерви в ръцете, краката или други части на тялото се стимулират с електрически ток посредством поставен върху кожата електрод. При активиране електричеството поражда неприятно, но търпимо усещане. Електрическата активност, която се поражда в нерва при стимулация, се измерва по различни начини. По време на ЕМГ изследването измервания по описания начин се правят на 5 до 10 нерва.
 • Изследване на мускулите: Електрод под формата на игла се поставя в избрания мускул на ръката, крака или друга част на тялото с цел измерване на електрическата активност на въпросния мускул. На размер и вид използваният електрод наподобява игла за инжекция. Тези електроди са за еднократна употреба – за всеки пациент се използва нова игла, която след изследването се изхвърля (при някои видове изследвания като ЕМГ на единично мускулно влакно електродите не са за еднократна употреба и след стерилизиране се използват отново). Болката при поставяне на иглата е сходна с болката при поставяне на мускулна инжекция, но не толкова силна, тъй като по време на ЕМГ не се инжектират медикаменти. Изследването на всеки мускул трае няколко минути. През това време иглата остава в мускула. Посоката и местоположението на иглата може да се изменят неколкократно с оглед запис от различни зони в самия мускул. Тези процедури обикновено са безболезнени или свързани с поносима слаба болка. Броят мускули, които ще се изследват по време на ЕМГ изследването, зависи от предполагаемата диагноза, като обикновено се изследват от 1 до 10 мускула.

ЕМГ изследвания не се провеждат при пациенти с повишена склонност към кръвосъсирване или такива, които приемат антикоагуланти. С тези малки ограничения на ЕМГ изследване може да се подлагат всякакви лица от всички възрастови групи. Наличието на пейсмейкър или невростимулатор не пречи на провеждането на ЕМГ.

Лекар или ЕМГ лаборант, избран от лекар, измерва проводимостта на нервите, докато мускулите се изследват само от лекар. Изследването отнема между 15 мин. и 1:30 часа в зависимост от планирания обхват процедурата.

При ЕМГ изследването не са известни нежелани ефекти, нито дълготрайни увреждания с изключение на болката, провокирана от електрическата стимулация и използваната игла. В редки случаи е възможно временно вътремускулно натрупване на кръв. В още по-редки случаи по време на изследване на някои от дълбоките мускули в тялото са възможни временни нежелани ефекти в околните тъкани и органи.

Не съществува друго изследване, което да представлява алтернатива на директната електромиография. Въпреки това в някои случаи в зависимост от естеството на нарушението информацията, която се очаква да даде ЕМГ изследването, може отчасти да се придобие и посредством други методи на изследване.

 


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии

 • Какво е бронхоскопия?
  Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на...
 • Биопсия на гърдата
  Биопсия на гърдата
  Ранната диагностика е изключително важна за лечение на рак на гърдата. Основните методи са мануално обследване и образна д...
 • Компютърна томография с О-рамо
  Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала, където високотехнологични системи за образна диагностик...