Последни статии


 • Лечение с радиоактивен йод

   

  След операция при рак нащитовидната жлеза, се назначава лечение с радиоактивен йод. Това е единствената възможност за лечение и до момента няма друга алтернативна ефективна терапия. Алтернативи като дълготрайно противотиреоидно лечение и оперативни възможности могат да се прилагат само в някои случаи и нямат категоричен ефект.

  Read more »
 • Алтернативни методи на хранене

   

  При пациенти, които продължително не са в състояние да приемат достатъчно храна през устата, а стомашно-чревният им тракт и храносмилателната им система функционират, се налага да бъдат алтернативни методи на хранене.

  Read more »
 • Костно-мозъчна аспирация и биопсия

  В някои случаи в хода на диагностиката на хематологичните заболявания се налага извършването на костно-мозъчна аспирация или биопсия. Процедурата се прилага, когато няма друго средство за диагностициране или проследяване на болестта. Ако костно-мозъчната аспирация или биопсия не бъдат извършени, поставянето на точна диагноза на заболяването ще се забави, или ще бъде затруднено взимането на правилни решения в процеса на контрол и проследяване. Това може да доведе до напредване на болестта и дори до отрицателен ефект върху живота на пациента.

  Read more »
 • Компютърна томография с О-рамо

   

  Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала, където високотехнологични системи за образна диагностика и медицинска апаратура могат да се използват заедно. Директорът на Отделението по неврохирургия проф. д-р Сердар Кахраман и специалистът по неврохирургия д-р Селджук Гьоджмен разказват за новото поколение компютърна томография с О-рамо в хибридните операционни зали на Анадолу Медицински Център.

  Read more »
 • Биопсия на гърдата

  Ранната диагностика е изключително важна за лечение на рак на гърдата. Основните методи са мануално обследване и образна диагностика чрез мамоехография, мамография, ЯМР. Когато резултатите от извършената образна диагностика на млечната жлеза не могат категорично да определят естеството на лезията, се прибягва до окачествяването ѝ чрез биопсия.

  Read more »