Последни статии


 • Компютърна томография с О-рамо

   

  Хибридна операционна зала е концепция за нов тип операционна зала, където високотехнологични системи за образна диагностика и медицинска апаратура могат да се използват заедно. Директорът на Отделението по неврохирургия проф. д-р Сердар Кахраман и специалистът по неврохирургия д-р Селджук Гьоджмен разказват за новото поколение компютърна томография с О-рамо в хибридните операционни зали на Анадолу Медицински Център.

  Read more »
 • Биопсия на гърдата

  Ранната диагностика е изключително важна за лечение на рак на гърдата. Основните методи са мануално обследване и образна диагностика чрез мамоехография, мамография, ЯМР. Когато резултатите от извършената образна диагностика на млечната жлеза не могат категорично да определят естеството на лезията, се прибягва до окачествяването ѝ чрез биопсия.

  Read more »
 • Изследване на жлъчката и панкреаса

  ЕРХПГ е абревиатура, съставена от първите букви на думите „Ендоскопска Ретроградна Холангио-Панкреато-Графия”. Това е метод, който се използва за ендоскопско и рентгеново обследване на вътрешните и външните жлъчни пътища и панкреатичния път. ЕРХПГ се провежда с цел диагностика и лечение при камъни в жлъчката и панкреаса, туморни образувания, обструкция или травма на жлъчния път в резултат на операции на жлъчния мехур, както и когато резултатите от хематологичните или УЗТ изследванията предполагат наличие на заболяване на черния дроб или панкреаса.

  Read more »
 • Какво е бронхоскопия?

  Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на този процес се изследва анатомията на гърлото, ларинкса, трахеята и бронхиалното дърво.

  Read more »
 • Електромиография (ЕМГ)

  Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата активност на мускулите, нервите и нервните корени. ЕМГ изследването се състои от два компонента: изследване на нервите и изследване на мускулите. В зависимост от диагнозата може да са необходими и двата компонента или само един от тях.

  Read more »