Последни статии


 • Изследване на жлъчката и панкреаса

  ЕРХПГ е абревиатура, съставена от първите букви на думите „Ендоскопска Ретроградна Холангио-Панкреато-Графия”. Това е метод, който се използва за ендоскопско и рентгеново обследване на вътрешните и външните жлъчни пътища и панкреатичния път. ЕРХПГ се провежда с цел диагностика и лечение при камъни в жлъчката и панкреаса, туморни образувания, обструкция или травма на жлъчния път в резултат на операции на жлъчния мехур, както и когато резултатите от хематологичните или УЗТ изследванията предполагат наличие на заболяване на черния дроб или панкреаса.

  Read more »
 • Какво е бронхоскопия?

  Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на този процес се изследва анатомията на гърлото, ларинкса, трахеята и бронхиалното дърво.

  Read more »
 • Електромиография (ЕМГ)

  Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата активност на мускулите, нервите и нервните корени. ЕМГ изследването се състои от два компонента: изследване на нервите и изследване на мускулите. В зависимост от диагнозата може да са необходими и двата компонента или само един от тях.

  Read more »
 • Радиотерапия при белодробни тумори

  проф. д-р Хале Чаглар, специалист по радиационна онкология, Анадолу Медицински Център

  Белодробните тумори са едни от често срещаните образувания и за лечението им се налага едновременно прилагането на няколко метода, като често самостоятелно или в комбинация се използва радиотерапията. При туморите в начален стадий (І или ІІ стадий) хирургичната намеса е първият избор и при над 70% от случаите, резултатът е пълно излекуване. Но когато съществуват придружаващи заболявания, радиотерапията е първият избор за лечение. Тя допринася за увеличаване на преживяемостта на пациента при метастази в белия дроб или рецидив на първичен тумор.

  Read more »
 • Пресипнал глас

  Гласът ни, един от най-важните елементи за комуникация, боледува както другите ни органи. Пресипналият глас или загубата на глас може да се появи поради много причини, затова е необходимо да имаме повече познания за глас ни, да внимаваме с него и да го пазим. Проф. д-р Мустафа Казкаяшъ, специалист уши-нос-гърло в Анадолу Медицински Център, информира, че пресипналостта е знак за наличие на рак в гърлото, в белите дробове и мозъка, и не бива да се пренебрегват посещенията при лекар, когато чувстваме дискомфорт. „Не е необходимо да се изпада в паника, но не бива да се пренебрегва ситуацията“, казва проф. Д-р Казкаяшъ.

  Read more »