PIPAC - аерозолна химиотерапия

Освен лечение чрез метода на HIPEC (т.нар. топла химиотерапия), на пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума може да се приложи и друг метод – интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC). На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална и сложна операция (циторедуктивна хирургия), непосредствено след което, преди още пациента да е излязял от анестезия, се прилага PIPAC.


При терапия  по метода PIPAC химиотерапевтикът се впръсква в коремната кухина под формата на аерозол в продължение на половин час. Извършва се само заедно с лапароскопия, без отворена хирургия (в операционната зала под обща анестезия). Вътрешнокоремната аерозолна химиотерапия под налягане се прилага с цел удължаване на живота и увеличаване на комфорта на живот при лечение на пациенти в терминален стадий на рак, или при които хипертермичната интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) не е възможна. Макар принципно това да се възприема за палиативно лечение, възможно е лекуване на рак на перитонеума с комбинация от методи. На първо място се прави циторедуктивна хирургия, съчетана с PIPAC терапия. Когато вследствие на PIPAC настъпи регресиране на метастазите, се прилага HIPEC за пълно унищожаване на остатъчните микроскопични метастази. В този смисъл методът PIPAC може да бъде окачествен като „скрито оръжие“.

Изключително важно е лечението на пациенти с рак на перитонеума да се извършва в специализирани центрове от опитни специалисти и прилагане на мултидисциплинарен подход. Специализираният център за лечение на рак на перитонеума при Анадолу Медицински Център прилага лечение по методите HIPEC и PIPAC.

 


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии

 • Опасна ли е мамографията?
  Опасна ли е мамографията?
  Ежегодната мамография се счита за най-добрият начин за откриване на рак на гърдата в началния етап на формиране. Но същест...
 • Болки в коляното
  доц. д-р Ибрахим Акмаз, специалист по ортопедия и травматология Болките в коляното, които са резултат от ревматични заболя...
 • Колянна ендопротеза
  доц. д-р Ибрахим Акмаз, специалист по ортопедия и травматология Прогресивното разрушаване и в последствие загубата на хрущ...