PIPAC - аерозолна химиотерапия

Освен лечение чрез метода на HIPEC (т.нар. топла химиотерапия), на пациентите в терминален стадий на рак на перитонеума може да се приложи и друг метод – интраперитонеална аерозолна химиотерапия под налягане (PIPAC). На първо място във всички установени туморни зони в корема се извършва радикална и сложна операция (циторедуктивна хирургия), непосредствено след което, преди още пациента да е излязял от анестезия, се прилага PIPAC.


При терапия  по метода PIPAC химиотерапевтикът се впръсква в коремната кухина под формата на аерозол в продължение на половин час. Извършва се само заедно с лапароскопия, без отворена хирургия (в операционната зала под обща анестезия). Вътрешнокоремната аерозолна химиотерапия под налягане се прилага с цел удължаване на живота и увеличаване на комфорта на живот при лечение на пациенти в терминален стадий на рак, или при които хипертермичната интраперитонеална химиотерапия (HIPEC) не е възможна. Макар принципно това да се възприема за палиативно лечение, възможно е лекуване на рак на перитонеума с комбинация от методи. На първо място се прави циторедуктивна хирургия, съчетана с PIPAC терапия. Когато вследствие на PIPAC настъпи регресиране на метастазите, се прилага HIPEC за пълно унищожаване на остатъчните микроскопични метастази. В този смисъл методът PIPAC може да бъде окачествен като „скрито оръжие“.

Изключително важно е лечението на пациенти с рак на перитонеума да се извършва в специализирани центрове от опитни специалисти и прилагане на мултидисциплинарен подход. Специализираният център за лечение на рак на перитонеума при Анадолу Медицински Център прилага лечение по методите HIPEC и PIPAC.

 


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии

 • HIPEC - топла химиотерапия
  HIPEC - топла химиотерапия
  Хипертермична интраабдоминална химиотерапия, позната още като хипертермична интраперитонеална химиотерапия, накратко HIPEC...
 • Операция на гръбначен стълб
  Операция на гръбначен стълб
  При обсъждане на операции на гръбначния стълб, се смята че напредналата възраст ще създаде проблем. Рискът от усложнения м...
 • Хормонална терапия срещу рак
  Проф. Сердар Турхал, медицински онколог в Анадолу Медицински Център, дава отговор на най-често срещаните въпроси относно х...