Радиотерапия при белодробни тумори

проф. д-р Хале Чаглар, специалист по радиационна онкология, Анадолу Медицински Център

Белодробните тумори са едни от често срещаните образувания и за лечението им се налага едновременно прилагането на няколко метода, като често самостоятелно или в комбинация се използва радиотерапията. При туморите в начален стадий (І или ІІ стадий) хирургичната намеса е първият избор и при над 70% от случаите, резултатът е пълно излекуване. Но когато съществуват придружаващи заболявания, радиотерапията е първият избор за лечение. Тя допринася за увеличаване на преживяемостта на пациента при метастази в белия дроб или рецидив на първичен тумор.


Развитието на радиационната онкология преодоля значителни проблеми в радиотерапията на бял дроб като свързаното с дишането движение на тумора или ползването на ограничен брой целеви ъгли и недостатъчна доза радиация.

При лечението на белодробните тумори с радиотерапия поради движението на органите между фракциите или в реда на фракциите се случва отклонение от целта. Най-голямата причина за подвижността е дихателната дейност. Градусът на движението при туморите в горния лоб или тези, които са на гръдната стена, е малък, докато малките периферни тумори са с повече движение. При този тип тумори, след дълбоко вдишване или по време на издишване, се наблюдава движение от 1-3 сантиметра. Поради това при конвенционалната радиотерапия се добавят 1-2 см сигурни граници, което намалява риска тумора да остане извън границите на лечение. Но при това положение се причинява поемането на значителна доза лъчение от наблизо намиращите се органи като сърце, гръбначен мозък, хранопровод. Ето защо задължителното ползване на широка сигурна граница при провеждането на конвенционална радиотерапия не позволява увеличение на дозата.

Новите системи за радиохирургия и радиотерапия преодоляват този недостатък. Едно от най-големите предимствата на Cyberknife M6 и Varian Edge е възможността за синхронизиране с движението на органите вследствие на дихателната дейност в реално време. Системите за планиране на лъчението оценяват възможността към всяка отделна зона за лечение да бъдат изпратени лъчи от 1200 виртуални точки. Системата приема зададените данни за необходима и толерантна доза към областта на приложение и открива най-подходящите за лъчението точки, които да осигурят ефективно и безопасно изпълнение на лъчението. В зависимост от позицията на тумора при дихателна дейност, съоръжението преразпределя активните лъчи. Отпадането на необходимостта от широка зона за сигурност дава възможност за увеличаване на дозата. Така целта се атакува агресивно от 200-300 лъчи с максимална доза, а органите и тъканите в близост до целевия тумор, могат да получат минимално, дори нулево лъчение.

Така с радиотерапия в ранен стадий на туморите на белия дроб се достига до 100% локален контрол. Не по-маловажни са подобрения комфорт за пациента по време на радиотерапията и намалената продължителност на лечението.

 


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии

  • Рак при децата
    Рак при децата
    Педиатричен рак е термин, който обобщава рак при децата на възраст от раждането до 15 годишна възраст. Ракът при децата е ...
  • Мозъчни тумори
    Мозъчни тумори
    Всеки мозъчен тумор, дори и малък, е сериозно живото-застрашаващо заболяване. Повечето мозъчните тумори възникват спонтанн...