Varian Edge – авангардна радиотерапия

Системата Varian Edge, която Анадолу Медицински Център използва от юни 2018 година, е един от последните технологични продукти на компанията „Varian“. Това е интегрирана система, която обединява изискванията на клиничната стереотактична радиохирургия в една платформа. Всички тумори в главата и тялото лесно могат да се лекуват с този апарат.


От проследяване в реално време до прецизиране на дозите - устройството разполага с всички софтуерни и хардуерни системи, необходими на лекари, специалисти по медицинска физика и техници, на всички етапи от лечебния процес. Устройството разполага с настройки за високи дози и скорост на две различни енергийни нива, което позволява по-кратки лечебни сесии.

Ключовите предимства на системата Varian Edge са прецизност и точност на обработката. Многолистен HD колиматор със 120 листа и дебелина 2.5 mm доставя високи дози лъчи в туморите с точност до милиметър, като предпазва здравите тъкани със същата прецизност. Радиацията може лесно да се насочи на правилното място чрез позиционирането на шест оси с масата „PerfectPitch 6 DoF“. Линейните и ъглови грешки се коригират автоматично в зависимост от позицията на пациента и не е нужно пациентите да лежат на масата за допълнителни настройки на позицията им.

След като пациентът се позиционира посредством системата „Edge“, се използва система за проследяване в реално време. Движението на пациента се наблюдава чрез сравняване на референтните стойности на 3D изображенията от подготвителния етап и изображенията от системата за мониторинг на оптичните повърхности  (OSMS) по време на сесията, без ползване на маркери. Правилното позициониране и проследяване на движението на пациента са много важни за точното прецизиране на лечението на движещи се органи. За тази цел се използва интегрирана система за лъчелечение под визуален контрол (IGRT) към устройството „Edge“. Настройки на дозата под визуален контрол (kV, конусно-лъчева компютърна томография (CBCT) и MV изображения) могат да се правят през цялото време на лечението. По време на дозирането се наблюдава и движението в следствие на респираторна дейност.

За интракраниални радиохирургични процедури, лъчение от множество точки се постига посредством некомпланарни лъчи от устройството „HyperArc HDRT“ и извън границите на тумора дозата значително се намалява. Сканиращата система към масата и въртящата се глава, която излъчва лъчите автоматично проверява движението и елиминира прекъсванията от влизане в стаята, което води до по-кратко времетраене на лечението.

След амбулаторна процедура за осъществяване на терапевтичния сеанс в определения ден и час, пациентите могат да продължат нормалния си живот без да се засяга ежедневието им.

Пациентите на Анадолу Медицински Център вече имат достъп до още съвсем нови технологии в Департамента по радиационна онкология. 

 


Публикувайте коментар

Коментари

Публикувайте първия коментар за този клип.

Свързани статии

  • Електромиография (ЕМГ)
    Електромиография (ЕМГ) е метод за изследване състоянието на телесните структури посредством измерване на електрическата ак...
  • Какво е бронхоскопия?
    Бронхоскопията е процес по вътрешна визуализация на дихателните пътища, т.е. на трахеята и бронхиалното дърво. По време на...