MENU

PET CT (позитронно-емисионна томография)

610 Прегледи
amcbg
Published

Комбинирано сканиране с позитрон емисионна томография и компютърна томография за прецизно диагностициране на рака

Категория
Специалности Д-р Кезбан Бербероглу Нуклеарна медицина
Етикети
PET CT, позитрон емисионна томография, компютърна томография, диагностика на рак, Нуклеарна медицина, Ядрена медицина, Кезбан Бербероглу